Instrukcja czyszczenia Canon Imageruner 1610

Instrukcja czyszczenia Canon Imagerunner 1610 jest ważna, aby zapewnić optymalną wydajność urządzenia. Należy regularnie czyścić eksploatowane części, aby zapobiec zanieczyszczeniu i uszkodzeniom. Wyjmij kasetę papieru, aby uzyskać dostęp do elementów, które należy wyczyścić. Wyczyść powierzchnię wokół urządzenia i wokół wszystkich wałków. Użyj środka do czyszczenia Canon lub wilgotnej szmatki. Użyj wilgotnej szmatki lub ściereczki do czyszczenia wałów drutu i ścianek bocznych. Przetrzyj wałki zwijacza za pomocą czystej szmatki. Upewnij się, że nie ma żadnych cząstek kurzu lub innych zanieczyszczeń. Po wyczyszczeniu wszystkich części, włóż kasetę papieru z powrotem do urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja czyszczenia Canon Imageruner 1610

Podręczniki aplikacji

Umożliwia wyświetlanie podręczników aplikacji obsługujących produkt, np. My Image Garden i Quick Toolbox.

W przypadku korzystania z urządzenia MG series, MX series, E series, iP series, iX series, PRO series lub CanoScan

Kliknij tutaj, aby uzyskać szczegółowe informacje

W przypadku korzystania z urządzenia MB series lub iB series

Pobieranie sterowników, oprogramowania i podręczników oraz dostęp do zasobów pomocy technicznej i rozwiązywania problemów

Wybierz posiadane urządzenie imageRUNNER, aby uzyskać dostęp do najnowszych plików do pobrania, w tym sterowników, oprogramowania, podręczników i oprogramowania układowego.

Po wyświetleniu strony produktu skorzystaj z kart w celu przechodzenia między poszczególnymi rodzajami zawartości.

Kontakt

Skontaktuj się z nami telefonicznie lub pocztą e-mail, aby uzyskać pomoc techniczną

Numer seryjny

Tutaj dowiesz się, jak znaleźć numer seryjny produktu B2B.

Recyklingu

Więcej informacji o programie recyklingu kaset firmy Canon

lub

Funkcja czyszczenia głowic drukujących umożliwia odblokowanie zatkanych dysz głowicy drukującej. Należy jej użyć w sytuacji, gdy wydruk jest wyblakły albo jeden z kolorów w ogóle nie jest drukowany mimo wystarczającej ilości atramentu.
Procedura czyszczenia głowicy drukującej jest następująca:

Czyszczenie


1. Otwórz okno konfiguracji sterownika drukarki.

2. Na karcie Maintenance (Konserwacja) kliknij opcję Cleaning (Czyszczenie).
Pojawi się okno dialogowe Print Head Cleaning (Czyszczenie głowicy drukującej). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w oknie dialogowym.
Kliknij opcję Initial Check Items (Do sprawdzenia w pierwszym rzędzie). Zostanie wyświetlona lista elementów, które należy sprawdzić przed wykonaniem czyszczenia.

3. Zainicjuj czyszczenie
Upewnij się, że drukarka jest włączona i kliknij przycisk Execute (Wykonaj).
Rozpoczyna się czyszczenie głowicy drukującej.

4. Sfinalizuj czyszczenie
Po komunikacie potwierdzenia zostanie wyświetlone okno dialogowe Nozzle Check (Test dysz).

5. Sprawdź wydruk
Aby sprawdzić, czy jakość wydruku się poprawiła, kliknij przycisk Print Check Pattern (Drukuj wzór testowy). Aby zrezygnować ze sprawdzania, kliknij przycisk Cancel (Anuluj).
Jeśli jednokrotne czyszczenie głowicy nie przyniesie rozwiązania problemów z głowicą, powtórz procedurę.

WAŻNE
W trakcie czyszczenia zużywana jest niewielka ilość atramentu.
Częste czyszczenie głowicy drukującej spowoduje szybkie wyczerpanie zasobów atramentu. W związku z tym procedurę należy wykonywać tylko w razie potrzeby.

2. Kliknij ikonę Cleaning (Czyszczenie).
Gdy zostanie otwarte okno dialogowe, postępuj zgodnie z wyświetlanymi w nim instrukcjami.
3. Zainicjuj czyszczenie
Upewnij się, że drukarka jest włączona i kliknij przycisk OK.
4. Sfinalizuj czyszczenie
5. Sprawdź wydruk
W trakcie czyszczenia zużywana jest niewielka ilość atramentu. Częste czyszczenie głowicy drukującej spowoduje szybkie wyczerpanie zasobów atramentu.

Dokładne czyszczenie

Funkcja dokładnego czyszczenia działa bardziej kompleksowo niż standardowe czyszczenie. Należy jej użyć w sytuacji, gdy dwie sesje zwykłego czyszczenia nie przyniosą rozwiązania problemu z głowicą drukującą.

Zostanie wyświetlone okno dialogowe Deep Cleaning (Dokładne czyszczenie). Zostanie wyświetlona lista elementów, które należy sprawdzić przed wykonaniem dokładnego czyszczenia. Zainicjuj dokładne czyszczenie
Gdy zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie, kliknij przycisk OK.
Rozpoczyna się dokładne czyszczenie głowicy drukującej. Sfinalizuj dokładne czyszczenie
Aby sprawdzić, czy jakość wydruku się poprawiła, kliknij przycisk Print Check Pattern (Drukuj wzór testowy).

WAŻNE
W trakcie dokładnego czyszczenia zużywana jest większa ilość atramentu.

INFORMACJE POMOCNICZE
Jeśli po wykonaniu dokładnego czyszczenia wciąż nie widać poprawy, wyłącz drukarkę, poczekaj 24 godziny i ponownie wykonaj tę procedurę. Gdy dalej nie ma poprawy jakości, być może skończył się atrament albo doszło do zużycia głowicy.

Temat pokrewny
-> [Drukowanie wzoru testu dysz z poziomu komputera]


2. Kliknij ikonę Deep Cleaning (Dokładne czyszczenie)
3. Zainicjuj dokładne czyszczenie
4. Sfinalizuj dokładne czyszczenie
W trakcie dokładnego czyszczenia zużywana jest większa ilość atramentu.

INFORMACJE POMOCNICZE
Temat pokrewny
-> [Drukowanie wzoru testu dysz z poziomu komputera]

Instrukcja czyszczenia Canon Imageruner 1610

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja czyszczenia Canon Imageruner 1610

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja czyszczenia Canon Imageruner 1610